כלכלה מלמעלה ומלמטה

כלכלה טובה היא כלכלה שמצמיחה ניצני עסקים מלמעלה למטה, ויש הטוענים מלמטה למעלה. אם ניקח למשל את מחירי הסרת שיער ברחבי מכוני היופי בארץ ובעולם נגלה כי עקב פריחה כלכלית, נפתחו מכונים רבים דבר שגרם להוזלת מחירים גורפת במחירי הטיפולים. זוהי דוגמה לכלכלה השולטת מלמעלה למטה, אך אם נבחן דוגמה אחרת נגלה כי לעתים התופעות הכלכליות הגדולות מכל קורות מלמטה למעלה. אם ניקח לדוגמה את המקרים הרבים שחלו בארץ וגרמו רשלנות רפואית בקרב חולים, נראה כי הסיבה לרשלנות לרוב הייתה עייפותם של הרופאים, חוסר בכוח אדם, חוסר בקיצבה נאותה, ולפיכך שכר זעום, מתמחים עייפים ורעים, וכתוצאה מכך מטופלים שאינם מטופלים כיאות. המהפכה שהתרחשה אצל הרופאים והמתמחים בעקבות המחאה החברתית נגרמה מלמטה למעלה. החברה והאנשים בה, האנשים הפשוטים קמו, הרימו יד ופתחו פה, צעקו לא עוד, ובעקבות זאת הרופאים, המתמחים, הסטודנטים ואילך. התוצאה הייתה דיוני ממשלה, קריסת מחלקות בבתי חולים, ונפילה של עסקי תברואה. לעומת זאת, בבתי חולים פרטיים ובמרפאות פרטיות הורגשו שינויים לכאן ולכאן. עקב התפטרות המתמחים החלו בתי החולים מתפשטים באנשים שלא מצאו מזור עקב חוסר בכוח אדם, ולפיכך פנו חלק מהאנשים לכל אותם מרפאים פרטיים ומרפאות פרטיות יקרות. לעומתם, היו בתי חולים פרטיים שספגו מכה קשה עקב המחאה החברתית, כי נעשו עליהם חרמים, ושמם הוכפש כמכלכלי העשירים, וכמכונה נגד העם. לא כך היה עם מכוני הסרת שיער, אשר ספגו מכה גורפת ממוצעת, ונאלצו באופן שיטתי להוזיל עלויות, אך לא לאבד פרנסה לגמרי.

המשך מאמר

צור קשר